szkoda całkowita

W świecie ubezpieczeń terminy „szkoda całkowita” i „szkoda częściowa” mają ściśle określone znaczenia, które determinują sposób rozliczenia szkód z polis OC i AC. Szkoda całkowita ma miejsce, gdy koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość aktualną przed zdarzeniem lub gdy pojazd jest nieodwracalnie uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do naprawy. Natomiast mówimy o szkodzie częściowej, gdy uszkodzenia są naprawialne, a koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu przed szkodą.

Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej?

Decyzja o szkodzie całkowitej opiera się na analizie kosztów naprawy w stosunku do wartości pojazdu przed wypadkiem. Ubezpieczyciele stosują różne kryteria, ale zazwyczaj orzekają o szkodzie całkowitej, gdy koszty napraw przekraczają określony procent wartości pojazdu, często wynoszący od 70% do 100%. Przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do takiej decyzji, to poważne uszkodzenia konstrukcyjne karoserii czy silnika.

Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie częściowej?

Szkoda częściowa jest orzekana, gdy uszkodzenia pojazdu są relatywnie mniejsze i ich naprawa jest ekonomicznie uzasadniona. Kryteria orzekania o szkodzie częściowej obejmują sytuacje, w których koszty naprawy są znacznie niższe niż wartość pojazdu przed wypadkiem.

Różnice między szkodą całkowitą a szkodą częściową

Główną różnicą jest wpływ na odszkodowanie i przyszłe ubezpieczenie. Szkoda całkowita często prowadzi do wypłaty kwoty równoważnej różnicę pomiędzy wartości pojazdu przed szkodą a po szkodzie. Podczas gdy szkoda częściowa skutkuje pokryciem kosztów naprawy. Decyzja ta może również wpłynąć na przyszłe składki ubezpieczeniowe i warunki polisy.

Nie zawsze decyzja o szkodzie całkowitej jest korzystna

Choć w pierwszej chwili orzeczenie o szkodzie całkowitej może wydawać się korzystne, nie zawsze tak jest z punktu widzenia poszkodowanego. Wypłata może być niewystarczająca do zakupu pojazdu o podobnych parametrach. Niestety nierzadko zdarza się, że ubezpieczyciel zaniża wartość pojazdu przed zdarzeniem drogowym, a zawyża wartość pozostałości, czyli tzw. wraku. Efektem tego jest zbyt niskie odszkodowanie. Wówczas można starać się o dopłatę do odszkodowania.

Podsumowanie

Orzeczenie o szkodzie całkowitej czy częściowej ma znaczący wpływ na proces odszkodowawczy i możliwości poszkodowanego. Ważne jest, aby poszkodowani dokładnie rozważyli wszystkie dostępne opcje i w razie potrzeby, skonsultowali się z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeniowym, aby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here